สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๔๔๖ หมู่ ๔ ต.เมืองปาน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๗๖ ๒๘๐ ต่อ ๑๔
โทรสาร : ๐๕๔ ๒๗๖ ๒๘๐ ต่อ ๑๘ 

E-mail : mueangpan@hotmail.co.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@muangpan.go.th

  • ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา

ค้นหา

การติดต่อ

ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:
https://goo.gl/maps/Zryatxg5dYT42P4E7
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปาน เลขที่ ๔๔๖ หมู่ ๔ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๗๖ ๒๘๐ ต่อ ๑๔ โทรสาร : ๐๕๔ ๒๗๖ ๒๘๐ ต่อ ๑๘
E-mail : mueangpan@hotmail.co.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@muangpan.go.th
โทรศัพท์:
๐๕๔ ๒๗๖ ๒๘๐ ต่อ ๑๔
โทรสาร:
๐๕๔ ๒๗๖ ๒๘๐ ต่อ ๑๘

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล