Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข"

  • หน้าหลัก :
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๔
  • ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลเมืองปาน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)ประจําปี ๒๕๖๕

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

2021-01-07_140334.jpg

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ เทศบาลตำบลเมืองปาน เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

ปฏิทินนัดหมาย ทต.เมืองปาน

แผนที่ตั้งทต.เมืองปาน

ผู้เยี่ยมชม

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
156
319
10206
5050
6763
12048

Your IP: 54.165.57.161
2021-11-29 18:03

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.เมืองปาน